DMCA.com Protection Status

Giới thiệu

 

DỰ ÁN: 

 • Tên dự án: TONGLEN
 • Slogan:  MAY ALL BEINGS BE HAPPY - Nguyện cho tất cả được hạnh phúc

ĐỊNH HƯỚNG

 • Nâng cao vị thế của phụ nữ và người trẻ tuổi

 • Chăm sóc sức khỏe toàn diện

 • Tăng cường giáo dục và sáng tạo

 • Trao cơ hội kinh doanh và phát triển

HOẠT ĐỘNG

 • Xây dựng và vận hành trung chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các tỉnh trong cả nước và các quốc gia khác trên toàn thế giới

 • Chương trình nâng cao vị thế cho phụ nữ

 • Kinh doanh các dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện

 • Đào tạo cho phụ nữ và thanh niên

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Hạnh phúc
 • Sức khỏe
 • Phát triển

BÍ QUYẾT

 • Xoa bóp toàn thân, xoa bóp thảo dược, Đả thông toàn thân
 • Chữa lành chuyên sâu
 • Sản phẩm và dịch vụ chất lượng, được kiểm chứng