DMCA.com Protection Status

TONG-LEN: ĐẢ THÔNG TOÀN THÂN

Đăng bởi:Tong-len - 27/06/2023

Phương pháp TONGLEN, mọi hoạt động được tổ chức hoàn toàn do sự đóng góp tự nguyện. Chỉ những đóng góp của người đã được trải nghiệm phương pháp TONGLEN mới được chấp nhận (nghĩa là, những người đã trải ngiệm phương pháp này và nhận được lợi ích và hiệu quả).

Những sự đóng góp như thế là nguồn tài chính duy nhất cho những hoạt động trên khắp thế giới. Không có một hiệp hội hoặc một cá nhân giàu có nào tài trợ cả. Các giảng viên, kỹ thuật viên cũng như những người tổ chức đều không nhận bất cứ một thù lao nào cho sự phục vụ của mình. Do đó, phương pháp TONGLEN được quảng bá với mục đích tinh khiết, không bị thương mại hóa.